Ønskeprofil for fransk bulldog

Testmodel Profil Forklaring
1a Kontakt 4 Tager selvstændigt kontakt eller når føreren tager kontakt. Balanceret.
1b Håndtering 4 Følger med uden besvær
1c Håndtering 5

Lader sig villigt håndtere

2a Leg - engagement 3 Leger - starter langsomt. Bliver aktiv
2b Leg - greb 4 Griber med hele munden, tager fat.
2c Leg - træk 3 Holder fast. Trækker en del. Slipper evt. og tager fat igen
3a Jagt - fart 1 Starter ikke
3b Jagt - fangst 1 Overser bevidst. Når ikke frem til byttet
4 Aktivitetsniveau 3 Går rundt. Evt. snuser, spiser græs eller bider i pinde under forløbet
5a Bevægelse - skræk 1 Stopper - kort stop. Ingen undvigelser
5b Bevægelse - trusler/angreb 1 Ingen trueadfærd
5c Bevægelse - nysgerrighed 5 Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning
5d Bevægelse - afreaktion 1 Ingen undvigemanøvre
6a Lyd - skræk 1 Stopper - kort stop. Ingen undvigelser
6b Lyd - nysgerrighed 5 Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning
6c Lyd - afreaktion 1 Ingen undvigemanøvre
7a Revir - skræk 1 Viser ingen flugttendenser
7b Revir - trusler/aggressivitet 1 Ingen trueadfærd
7c Revir - afreaktion 5 Går frem til figuranten uden hjælp, evt. med lav kropsholdning
8 Skarp lyd 1 Viser sig ikke berørt. Hurtig kontrol siden uberørt