Sidste nyt

Ny bestyrelse

Bestyrelsen har selvsuppleret sig med tidligere 1. suppleant Thomas Midtbøll

Ændring i bestyrelsen pr 7/6-2022

Meddelse fra Mille Bæk - Tidligere formand

Fejl i års diplomer

Da der er konstateret stavefejl i års Diplomerne

Se flere nyheder her