Anbefaling af dyrlæger

Da alt tyder på, at BOAS-graduering bliver en realitet i Danmark, er det bestyrelsens ønske, at vi i specialklubberne får så stor indflydelse på vilkårene som muligt.
En af de ting, vi gerne vil påvirke, er udvælgelse af dyrlæger der skal uddannes til at foretage BOAS-testen.
Vi vil derfor opfordre jer til, hvis I har en dyrlæge, der har den rette indstilling til vore racer, om at anbefale vedkommende på nedenstående skema. I skal naturligvis have accept fra dyrlægen, at han/hun ønsker at deltage i arbejdet.
Det er selvfølgelig begrænset, hvor mange dyrlæger, der skal bruges i et land på Danmarks størrelse, så man kan ikke regne med, at alle foreslåede vil blive uddannede. Ved udvælgelse af dyrlæger, vil der også blive taget hensyn til, at vedkommende dyrlæge stadig har en årrække at praktisere i, ligesom der skal være faciliteter til at udføre belastningstesten.

Du kommer frem til skemaet ved at trykke HER