Generalforsamling 2020

Jf. klubbens love, afholdes der ordinær generalforsamling hvert år i marts eller april måned. Generalforsamlingen afholdes skiftevis i Jylland, på Sjælland og på Fyn.

Årets ordinære generalforsamling den 19.april

Bliver afholdt her:
Lillebæltshallerne
Færøvej 74
5500 Middelfart

kl 9:30 bliver der serveret kaffe og rundstykker.
kl 10:00 starter den ordinære generalforsamling

Dagsorden

 • Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår dirigent: Helle Schou Scheffmann
 • Valg af referent.
 • Valg af mindst 2 stemmetællere.
 • Forelæggelse af formandens beretning.
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge).
 • Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder evt. Fastsættelse af kontingent.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Offentliggørelse af valg til bestyrelsen og valg af suppleanter.
 • Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
 • Eventuelt

Hvis du ikke er medlem af klubben, er du velkommen til at deltage alligevel. Pris for ikke medlemmer er 195 kr pr person. Beløbet dækker morgenkaffe og en let frokost m/1vand.


Ønsker du at stille op til valget?

Hvis du har lyst til at tage en tørn med for klubben og medlemmerne, gælder der flg. regler.

 • Du skal være medlem af DKK
 • Du skal være foreslået som kandidat af mindst tre medlemmer og selv have erklæret, at du er kandidat
 • Dette forslag skal være klubben i hænde senest 8. januar 2020
 • Alle forslagsstillerne skal selv være stemmeberettigede medlemmer
 • I februar-nummeret af BulldogBladet skal du præsentere dig selv for medlemmerne - meget gerne med billede
 • Valgperioden er to år

Se i øvrigt klubbens love her