Bulldog-klubbens bestyrelse

Bulldog-Klubbens bestyrelse består af repræsentanter for både engelsk og fransk bulldog. Bestyrelsen nedsætter til enhver tid udvalg til at varetage klubbens interesser og formål. Der er nedsat udstillingsudvalg, sundhedsudvalg, bladudvalg og aktivitetsudvalg, som skal sikre engagement for de to racer og dermed et højt aktivitetsniveau i Bulldog-Klubben.

Formand:
Michael Köhler Østergaard
Vrå
Tlf: +45 29 62 80 40
Mail:

Næstformand:
Jimmy Goldschmidt Jensen
+ 45 42 72 12 45
Mail:

Kasserer:
Bent Hanssen
6092 Sønder Stenderup
Tlf: +45 23 30 44 17
Mail:

Sekretær:
Catrin Hansen
8830 Tjele
Tlf. + 45 60 18 64 90 telefon tid imellem kl. 16-21
Mail:

Bestyrelsesmedlem:
Line Drejer Schmaltz
4700 Næsteved
Tlf. + 45 28 93 62 03
Mail:

Bulldog-klubbens udvalg

UDSTILLINGSUDVALG
Kontaktperson:
Trine Rothne
Anett Hansen
Sonny Kastrup
Michael Köhler Østergaard
Kurt Olesen

BLADUDVALG
Catrin Hansen- Bladansvarlig
Michael Østergaard - Redaktør
Jette Hanssen

SUNDHEDSUDVALG
Kontaktperson: Bent Hanssen
Nina Diers
Michael Köhler Østergaard
Helene O. Bech
Gelika Langtoft

AKTIVITETSSUDVALG
Kontaktperson: Line S Drejer
Berit Lyng
Dorthe Gertsen
Malene Heyn
Kurt Olesen
Tina Østergaard

WEB-TEAM
Catrin Hansen