< Tilbage

Generalforsamling 201927-08-2018 - 13:04

Dato: 7. april 2019

Tid: Kl 10.00

Sted: Dansk Kennel Klub, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand

 

 

På generalforsamlingen skal der vælges:

 

3 Bestyrelsesmedlemmer

2 Suppleanter

2 Revisorer

2 Revisorsuppleanter

 

Bestyrelsesmedlemmer på valg er:

Tasha Andreasen (modtager genvalg)
Mai Jensen (modtager genvalg)

Bent Hansen (modtager valg)

 

Skriftlige forslag til kandidater ellr forslag, der ænskes behandlet på generalfrsamlingen 2019, skal være sekretæren i hænde senest 8. januar 2019. Husk at oplyse medlemsnummer.

 

Forslagene sendes til sekretæren her

eller pr brev til:

Mai Jensen

Rugvænget 5

7480 Vildbjerg.

 

I øvrigt henvises til klubbens love.

< Tilbage