< Tilbage

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling22-06-2021 - 20:07

D. 12. september 2021

Bulldog Klubben afholder ordinær generalforsamling søndag den 12. september 2021 kl.10.00.
Sted: Elbohallen, Tingvejen 24, 7000 Fredericia

OBS:
Under hensyntagen til den nuværende situation med forsamlings begrænsninger, er det nødvendigt forud for generalforsamlingen at tilmelde sig på hjemmesiden under Eventkalenderen eller til kassereren på kasserer@bulldogklubben.dk.
Tilmeld her

Tilmelding skal ske senest den 29. august 2021

Der vil kun være adgang for ikke medlemmer i det omfang, der er plads under
hensyntagen til de aktuelle afstandskrav. Efter tilmeldingsfristens udløb, vil vi på hjemmesiden og facebook, orientere om de til den tid gældende coronaregler.

Forplejning:
Klubben vil gerne være vært til morgenkaffe og en let frokost. Dette er dog
afhængig af tilmeldingsantallet. Hvis der er mange deltagere, vil vi ikke kunne sidde ved borde, og derfor vil servering blive umuliggjort. Når tilmeldingsfristen er slut, vil vi på klubbens facebookside og hjemmeside offentliggøre, om der vil være morgenmad og frokost eller ej.

DAGSORDEN
1.Valg af dirigent
2.Valg af referent
3.Valg af mindst 2 stemmetællere
4.Forelæggelse af formandens beretning
5.Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af
ansvarsfrihed (decharge)
6.Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder evt. fastsættelse af kontingent
7.Behandling af indkomne forslag
8.Offentliggørelse af valg til bestyrelse og valg af suppleanter.
9.Valg af revisorer og revisorsuppleant.
10.Eventuelt.

VALG TIL BESTYRELSEN I BULLDOG-KLUBBEN
Jf. klubbens love, skal der i 2021 vælges tre kandidater til bestyrelsen for en to årig periode.

BESTYRELSESMEDLEMMER PÅ VALG
Bent Hanssen - modtager genvalg

KANDIDATER TIL BESTYRELSEN:
Der er to kandidater til bestyrelsen:
Jimmy Goldschmidt Jensen
Line Drejer Schmaltz
Kandidaternes præsentationer blev udsendt med Bulldog Bladets udgave i februar. De kan findes på bulldogklubben.dk under medlemssiderne. Dette kræver, at man har et login. Har du ikke det, kan du tage kontakt til klubbens kasserer med oplysning af navn og medlemsnummer. Fristen for opstilling af kandidater udløb den 8. januar 2021.

Ved fristens udløb den 8 januar 2021, er der ikke modtaget flere kandidater, end dem der skal bruges jf. klubbens love. Derved afholdes der ikke valg til bestyrelsen. De opstillede kandidater betragtes som valgt.

FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ GENERALFORSAMLINGEN
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubben i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Sidste frist er fastsat til den 15. august 2021. Eventuelle forslag udsendes til medlemmerne på e mail senest 10 dage før generalforsamlingen altså senest 2. september 2021.
Forslag fremsendes til klubbens sekretær på sekretaer@bulldogklubben.dk eller på adressen: Catrin Hansen Kirkestien 3 Kvorning, 8830 Tjele.
Forslag indsendt til den aflyste/udsatte generalforsamling i marts, er stadig gældende.

REGNSKAB:
Det reviderede regnskab for 2020 er offentliggjort på klubbens hjemmesides medlemssider. Her ses også budget for 2021, der er til behandling på generalforsamlingen.

Vel mødt til generalforsamlingen

< Tilbage