Bulldog-klubbens bestyrelse

Bulldog-Klubbens bestyrelse består af repræsentanter for både engelsk og fransk bulldog. Bestyrelsen nedsætter til enhver tid udvalg til at varetage klubbens interesser og formål. Der er nedsat udstillingsudvalg, sundhedsudvalg, bladudvalg og aktivitetsudvalg, som skal sikre engagement for de to racer og dermed et højt aktivitetsniveau i Bulldog-Klubben.

Formand:

Michael Laub
3300 Frederiksværk
Tlf.: +45 61 20 20 30 telefon tid imellem kl. 19-21
Mail:


Næstformand:

Mai Jensen
7480 Vildbjerg
Tlf. + 45 41 26 45 86 telefon tid imellem kl. 9-16
Mail:


Kasserer:

Line Drejer Schmaltz
4700 Næsteved
Tlf. + 45 28 93 62 03
Mail:


Sekretær:

Karina Kastrup

Tlf. + 45 51 44 53 95
Mail:

Udstillingsansvarlig:

Tasha Andreasen
4700 Næstved
Tlf: +45 52 40 30 40
Mail:Bulldog-klubbens udvalg

UDSTILLINGSUDVALG
Sonny Kastrup
Lena Krog Pedersen
Bestyrelses kontaktperson: Tasha Andreasen

BLADUDVALG
Michael Laub
Bestyrelses kontaktperson: Mai Jensen

SUNDHEDSUDVALG
Nina Diers
Helene O. Bech
Gelika Langtoft
Bestyrelses kontaktperson: Karina Kastrup

AKTIVITETSSUDVALG
Malene Heyn
Ib Andersen
Bestyrelses kontaktperson: Line Drejer

SPONSORUDVALGET
Malene Heyn
Bestyrelses kontaktperson: Line Drejer

WEB-TEAM
Bestyrelses kontaktperson: Mai Jensen