Bulldog-klubbens bestyrelse

Bulldog-Klubbens bestyrelse består af repræsentanter for både engelsk og fransk bulldog. Bestyrelsen nedsætter til enhver tid udvalg til at varetage klubbens interesser og formål. Der er nedsat udstillingsudvalg, sundhedsudvalg, bladudvalg og aktivitetsudvalg, som skal sikre engagement for de to racer og dermed et højt aktivitetsniveau i Bulldog-Klubben.

Formand:
Michael Köhler Østergaard
Vrå
Tlf: +45 29 62 80 40
Mail:

Næstformand:
Jimmy Goldschmidt Jensen
+ 45 42 72 12 45
Mail:

Kasserer:
Bent Hanssen
6092 Sønder Stenderup
Tlf: +45 23 30 44 17
Mail:

Sekretær:
Catrin Hansen
8830 Tjele
Tlf. + 45 60 18 64 90 telefon tid imellem kl. 16-21
Mail:

Bestyrelsesmedlem:
Line Drejer Schmaltz
4700 Næsteved
Tlf. + 45 28 93 62 03
Mail:

Bulldog-klubbens udvalg

UDSTILLINGSUDVALG
Kurt Olesen
Sonny Kastrup
Lena Krog Pedersen
Bestyrelses kontaktperson:
Jimmy G Jensen
Michael Köhler Østergaard

BLADUDVALG
Catrin Hansen- Bladansvarlig
Michael Østergaard - Redaktør
Jette Hanssen

SUNDHEDSUDVALG
Kontaktperson: Bent Hanssen
Catrin Hansen
Nina Diers
Helene O. Bech
Gelika Langtoft

AKTIVITETSSUDVALG
Kontaktperson: Line S Drejer
Berit Lyng
Dorthe Gertsen
Malene Heyn
Kurt Olesen
Tina Østergaard

SPONSORUDVALGET
Kontaktperson: Bent Hanssen
Mette Pehrson
Malene Heyn

WEB-TEAM
Catrin Hansen

ADMINISTRATOR AF KLUBSYSTEMET
Gelika Langtoft