Bulldog-klubbens bestyrelse

Bulldog-Klubbens bestyrelse består af repræsentanter for både engelsk og fransk bulldog. Bestyrelsen nedsætter til enhver tid udvalg til at varetage klubbens interesser og formål. Der er nedsat udstillingsudvalg, sundhedsudvalg, bladudvalg og aktivitetsudvalg, som skal sikre engagement for de to racer og dermed et højt aktivitetsniveau i Bulldog-Klubben.

Formand:

Mille Bæk
4600 Køge
Tlf.: +45 22 34 30 90 telefon tid imellem kl. 19-21
Mail:


Næstformand:

Mai Jensen
7480 Vildbjerg
Tlf. + 45 41 26 45 86 telefon tid imellem kl. 9-16
Mail:


Kasserer:

Inga Krarup
6920 Videbæk
Tlf. + 45 24 87 53 17 telefon tid imellem kl. 18-21
Mail:


Sekretær:

Ib Andersen
4880 Nysted
Tlf. + 45 42 24 36 00 træffes bedst hverdage imellem kl. 10-13
Mail:

Udstillingsansvarlig:

Tasha Andreasen
4700 Næstved
Tlf: +45 52 40 30 40 træffes bedst hverdage imellem kl. 19-21
Mail:Bulldog-klubbens udvalg

UDSTILLINGSUDVALG
Sonny Kastrup
Lena Krog Pedersen
Annvør Í Jansagerði
Bestyrelses kontaktperson: Tasha Andreasen
Medhjælper:
Jette Rudolph
Jørgen Ove Johansen


BLADUDVALG
Jytte Tarnow
Mai Jensen
Bestyrelses kontaktperson: Ib Andersen

SUNDHEDSUDVALG
Fransk Bulldog:
Gelika Langtoft
Jette Hanssen
Engelsk Bulldog:
Pia Andreasen
Sascha Gude
Support til sundhedsudvalget:
Tove Rasmusen
Jytte Tarnow
Veterinær:
Nina Diers
Helene O. Bech
Bestyrelses kontaktperson: Mai Jensen ( Mille Bæk )

AKTIVITETSSUDVALG
Malene Heyn
Line Drejer Schmaltz
Bestyrelses kontaktperson: Ib Andersen
Medhjælper:
Jørgen Ove Johansen

SPONSORUDVALGET
Malene Heyn
Line Drejer Schmaltz
Bestyrelses kontaktperson: Ib Andersen
Medhjælper:
Jørgen Ove Johansen

WEB-TEAM
Thomas Midtbøll
Bestyrelses kontaktperson: Ib Andersen