Årets TopTi - regler

Årets TOPTI regler – Racerne er inddelt særskilt i Engelsk -og Fransk Bulldog.

Krav til alle konkurrencer.
* Ejer/Ejere skal være medlem af Bulldog Klubben i min. 3 mdr..
* Hunden/ene skal have deltaget på min. 3 udstillinger i de officielle konkurrencer i løbet af samme kalender år. Hvis en hund eks. har stået 2 gange i juniorklassen og 1 gang i mellem, men ved årets udløb er den hund med flest point i juniorklassen, har man opnået en årets junior han/tæve.
*Ejer oplysninger skal være fremført i kataloget, ejerbevis er ikke nok.
Dette gælder også for opdræt, avl og par klasse.
Bemærkninger:
* Der tildeles ikke point med tilbagevirkende kraft.
* Dispositionserklæring og tilbagedateret ejerskifte accepteres ikke.
* Såfremt en hund ejerskiftes fra et medlem til et andet medlem følger allerede opnåede point hunden.

Årets Bulldog
I Årskonkurrencen deltager hunde, der er opstillet i Junior-, Mellem-, Åben- eller Championklasse. Titlen kan registreres ved DKK.

Årets klassevinder Junior, Mellem, Åben -og Champion.
I årskonkurrencen deltager hunde særskilt i hver enkelt klasse om at blive årets junior han/tæve, Årets mellem han/tæve, Årets åben han/tæve, Årets champion han/tæve. Titlen kan ikke registreres ved DKK.
Point optjent i disse konkurrencer overføres automatisk til konkurrencen om at blive Årets Bulldog.

Årets Veteran
I Årskonkurrencen deltager alene hunde der er tilmeldt veteran klasse (over 8 år) om titlerne Årets Veteran han/tæve.

Står to hunde lige, vil den med deltagelse på færrest udstillinger blive placeret først. Hvis de stadig står lige vil den hund der har slået flest konkurrenter vinde. Er det fortsat lighed, vinder den hund der har flest BIR placeringer.

Årets Opdrætter
Titlen tildeles den opdrætter, hvis opdræt har opnået flest point i opdrætsklasse på årets udstillinger.
Hundene behøver ikke være ejet af opdrætter selv.

Årets Top Opdrætter
Titlen tildeles den opdrætter, hvis opdræt har opnået flest point pr. udstilling. Point fra op til 5 hunde, tæller med pr. udstilling. Point'ene lægges sammen for alle årets udstillinger, og den opdrætter, der har opnået flest point vil få titlen Årets Top Opdrætter. Hundene behøver ikke være ejet af opdrætter selv.
Alle point tæller med fra udstillingen, både kvalitetspoint, Bedst i Køn Point og slutkonkurrence pointene.

Årets Avlshund

Titlen tildeles den Avlshund med 4 afkom, som har optjent flest point i avls klasse på årets udstillinger.
Hundene behøver ikke været ejet af samme person.

Årets Par
Titlen tildeles den ekvipage af to hunde, som har opnået flest point i par klasse på årets udstillinger. Det skal være en han og en tæve i ekvipagen. Begge hunde skal være ejet af samme person/personer.


Står to eller flere lige i konkurrencen, vinder den, der har opnået flest af de bedste placeringer. Står de herefter stadig lige, vinder den, der har opnået bedste resultater på udstillingerne med største antal tilmeldte hunde.

Der uddeles pokaler til alle titel vinderne på Bulldoggens dag, som er lørdagen efter Kristi Himmelfart.
Der uddeles diplom til Årets Bulldog han/tæve, Årets Opdrætter, Årets Top Opdrætter, Årets Avlshund -og Årets Par. Dette vil ske samtidig med pokalerne uddeles.

Fortløbende resultatlister vil kunne ses i Bulldogbladet, på www.bulldogklubben.dk samt på Bulldog Klubbens facebook side. Der føres resultatlister for hver af vore to racer. Disse resultatlister vil indeholde opsummerede resultater fra alle indtil da afholdte udstillinger.

Point

Kvalitetspoint

Excellent Very good Good Suffient CK
10 6 2 1 5

 

Placeringspoint

1 Vinder 2 Vinder 3 Vinder 4 Vinder
10 6 4 2

 

Bedst i køn point

BIK 1 BIK 2 BIK 3 BIK 4
15 12 9 5

 

Slutkonkurrence point

BIR BIM BIR Veteran BIM Veteran
10 7 5 3