Generalforsamling 2019

Jf. klubbens love, afholdes der ordinær generalforsamling hvert år i marts eller april måned. Generalforsamlingen afholdes skiftevis i Jylland, på Sjælland og på Fyn.

I 2019 afholdes generalforsamlingen søndag den 7. april 2019 i Dansk Kennel Klubs lokaler på Parkvej 1, 2680 Solrød Strand.

På valg:

Tasha Andreasen - modtager genvalg.
Mai Jensen - modtager genvalg.
Bent Hanssen (som kom ind i bestyrelsen ved selvsupplering, da Søren Juul Nielsen udtrådte af bestyrelsen) - modtager nyvalg.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være klubbens bestyrelse i hænde senest 8. januar.
Dagsorden, formandens beretning, revideret regnskab, indkomne forslag samt stemmesedler udsendes til medlemmerne senest 4 uger før generalforsamlingen.


Ønsker du at stille op til valget?

Hvis du har lyst til at tage en tørn med for klubben og medlemmerne, gælder der flg. regler.

  • Du skal være medlem af DKK
  • Du skal være foreslået som kandidat af mindst tre medlemmer og selv have erklæret, at du er kandidat
  • Dette forslag skal være klubben i hænde senest 8. januar 2019
  • Alle forslagsstillerne skal selv være stemmeberettigede medlemmer
  • I februar-nummeret af BulldogBladet skal du præsentere dig selv for medlemmerne - meget gerne med billede
  • Valgperioden er to år

Se i øvrigt klubbens love her