Lørdag 1. juni 2019

Bulldogklubbens Bulldoggens dag

Bøsøre Strand Feriepark
Bøsørevej 16,
5874 Hesselager

Dommere
Engelsk Bulldog : M. Grant-Cook, England
Fransk Bulldog : Bas Bosch, Belgien

Tilmeldingsfrist 1 : 12.04.2019 
Tilmeldingsfrist 2 : 30.04.2019 kl. 08.00